© BIM Media B.V. 2014

Voor vragen of bestellingen kunt u contact opnemen met de klantenservice van BIM Media via:
www.bimmedia.nl/klantenservice

De officiële spelling van het Nederlands wordt vastgelegd in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Nederlandse Taalunie, beter bekend als het Groene Boekje. Deze lijst wordt elke tien jaar geactualiseerd (meest recent in 2005). De Woordenlijst is samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie.

» het Groene Boekje bevat ruim 100.000 trefwoorden
» inclusief toegankelijk overzicht van alle spellingregels

Het Groene Boekje, de Woordenlijst Nederlandse Taal neemt alle twijfel weg over de correcte spelling van het Nederlands. Dit naslagwerk is samengesteld in opdracht van de Nederlandse Taalunie en is geheel in overeenstemming met de officiële regels. 

In het Groene Boekje is een woordenlijst opgenomen van meer dan 100.000 trefwoorden. Deze woordenlijst bevat vooral woorden met spellingproblemen. Een helder overzicht van de spellingregels, de Leidraad, gaat aan de woordenlijst vooraf. Ook hier ligt de nadruk op lastige spellingkwesties, zoals het gebruik van hoofdletters, koppeltekens, de schrijfwijze van afkortingen en de vervoeging van Engelse werkwoorden. Een uitgebreid trefwoordenregister maakt deze tekst zeer toegankelijk.

Het Groene Boekje:

 • inclusief toegankelijk overzicht van alle spellingregels
 • is een rechtstreeks resultaat van de officiële herziening in 2005 door de Nederlandse Taalunie
 • heeft een actueel woordbestand
 • geeft een duidelijke uitleg van de spellingregels, met vele voorbeelden, in de vorm van de bekende 'Leidraad'
 • is samengesteld door het Instituut voor Nederlandse Lexicologie

Voorbeelden van wijzigingen in het Groene Boekje:

 • kattekruid » kattenkruid
 • paardebloem » paardenbloem
 • paddestoel » paddenstoel
 • dronkelap » dronkenlap
 • fullcolour » full colour
 • eye-opener » eyeopener
 • on line » online
 • pull-over » pullover
 • kelt » Kelt
 • azteek » Azteek


Voorbeelden van nieuwe woorden:

 • antrax
 • e-mailen
 • gft-afval
 • i-bankieren
 • sms'en
 • dobermannpincher
 • het dag-en-nachtritme
 • bigbangtheorie
 • Elvislookalike
 • writer's block
 • super 8-film

het Groene Boekje,
Woordenlijst Nederlandse taal

Voorbeelden

In de Leidraad worden alle spellingregels duidelijk en toegankelijk gepresenteerd, met vele voorbeelden. Aangescherpte richtlijnen voor het correcte gebruik van hoofdletters (Minister?, ministerie?), de schrijfwijze van afkortingen, aaneen- of losschrijven van samenstellingen afkomstig uit het Engels (marketing-manager?), uit het Engels overgenomen werkwoorden (deleten, gsm'en), verkleinwoorden van Engelse en Franse leenwoorden (doucheje?) worden daarbij consequent en duidelijk geformuleerd. De Leidraad is toegankelijk gemaakt met een index. 

Het Groene Boekje is gebruiksvriendelijk en neemt alle twijfels over de correcte, officiële spelling weg. Kortom, onmisbaar voor iedereen die frequent teksten in het Nederlands schrijft en corrigeert!

Leidraad

Voorbeelden van nieuwe Surinaams-Nederlandse woorden:

 • bacove
 • dading
 • gomma
 • handknie
 • koep
 • okseltruitje
 • porknokker
 • schuier

In totaal gaat het om ongeveer 500 Surinaamse woorden.
 

Voorbeelden van nieuwe Belgisch-Nederlandse woorden:

 • aanslagvoet
 • achterpoortje
 • brugpensioenleeftijd
 • onthaalouderVoorbeelden van nieuwe Arabische woorden:

 • feloeka
 • halal
 • moellah
 • soenna

Voorbeelden van nieuwe Hebreeuwse en Jiddische woorden:

 • bollebof
 • kaddisj
 • mezomme
 • sjammes

Voorbeelden van nieuwe Japanse woorden:

 • bunraku
 • shiatsu
 • tsunami
Bestel het Groene Boekje!

het Groene Boekje

Bestel het Groene Boekje

ISBN 9789012105903 - gebonden - formaat 11,5 cm x 16,5 cm - 1.056 pagina's - € 27,95